“Summum ius summa iniuria.”
- Cicero De Officiis 1, 10, 33.

usługi na odległość

Świadczenie pomocy prawnej bez bezpośredniego kontaktu z prawnikiem zapewnia szybkość i sprawność działania. Polecamy tę formę usług zwłaszcza w drobnych i prostych sprawach, jak np. zaopiniowanie projektu umowy lub przygotowanie wezwania do zapłaty.

W celu zlecenia nam usługi proszę przesłać opis stanu faktycznego pocztą elektroniczną. Po wstępnym przeanalizowaniu sprawy skontaktuje się z Państwem prawnik, ze wskazaniem proponowanego czasu realizacji usługi oraz jej kosztu.

W przypadku uzgodnienia satysfakcjonujących obie strony warunków zlecenia, kolejnym etapem jest wpłata uzgodnionej ceny na rachunek bankowy Kancelarii oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

Następnie prowadzący sprawę prawnik wyśle pismo pod wskazany przez Państwa adres, wraz z fakturą za wykonaną usługę.

Do usług świadczonych przez naszych prawników na odległość należy w szczególności:

  • sporządzanie pism procesowych, wezwań do zapłaty i opinii prawnych,

  • sprawdzanie akt podmiotów zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - Krajowym Rejestrze Sądowym,

  • przeglądanie na zlecenie Klienta ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.
  •