“Summum ius summa iniuria.”
- Cicero De Officiis 1, 10, 33.

formy współpracy

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną w następujących formach:

 • stałej obsługi prawnej

 • jednorazowego zlecenia

 • udzielania porad prawnych

 • usług świadczonych na odległość

 • Kontakt z prawnikiem ma postać zależną od Państwa oczekiwań i rodzaju sprawy. Możliwe jest spotkanie w naszej siedzibie w Olsztynie, rozmowa telefoniczna lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  W razie potrzeby możliwy jest także dojazd prawnika do Państwa siedziby.

  Stosujemy następujące systemy rozliczeń:

 • system wynagrodzenia indywidualnego, w którym wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług

 • system wynagrodzenia ryczałtowego, stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej. Kwota wynagrodzenia jest stała i płatna w ustalonych z góry okresach (np. co miesiąc)

 • system z premią za pomyślny wynik sprawy - w przypadku niektórych spraw (np. odszkodowawczych) elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy
 •